Kategori: Ekonomi

Apple är värt 2 biljoner dollar!

Apple fortsätter att gå starkt under det krisdrabbade 2020 och har gått upp drygt 60% 2020, trots företagets senaste resultatrapport med nyheter om en mer blygsam intäkts vinst på 11% från året innan. Vinsten per aktie steg med 18% under samma kvartal, en mer imponerande siffra men ändå ett mycket mindre resultat än den värdeökning …